menu

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen gegeven door Dauwdruppel Welzijn & Relaxatie GCV, en gelden zonder uitzondering voor elke klant.


De overeenkomst komt tot stand bij het maken van een afspraak voor een behandeling bij Dauwdruppel Welzijn & Relaxatie GCV. De klant wordt geacht akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden wanneer hij/zij een afspraak vastlegt.


Elke behandeling dient altijd op voorhand geboekt te worden. Dit kan telefonisch of per mail. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden zoals deze staan vermeld. Bij het maken van een afspraak wordt naar de persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, mail, adres en geboortedatum van de klant gevraagd.


Voorafgaand aan de eerste behandeling doet Dauwdruppel Welzijn en Relaxatie GCV indien nodig een intakegesprek; hierbij worden de algemene gegevens, levenssituatie en gezondheidshistoriek van de klant genoteerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Deze gegevens worden nooit meegedeeld aan derden. Alles wat binnen de praktijk wordt verteld, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.


De klant ondergaat de behandeling op eigen risico. Dauwdruppel Welzijn & Relaxatie GCV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade, verlies of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met de behandeling in de praktijk.


Dauwdruppel Welzijn & Relaxatie GCV stelt geen diagnose. Welzijnsbehandelingen en adviezen zijn erop gericht het zelfherstellend vermogen van de klant te ondersteunen. In sommige gevallen zal worden doorverwezen naar een arts, osteopaat e.a.


Tarieven en duur van de behandelingen zijn duidelijk terug te vinden op de website.


Dauwdruppel Welzijn en Relaxatie GCV verwacht van de klant dat hij/zij zorgt voor persoonlijke hygiëne voor de behandeling en behoudt zich het recht voor de klant te weigeren indien deze niet schoon op de afspraak verschijnt. Desalniettemin zal de klant de behandeling toch dienen te betalen aangezien de afgesproken tijd voor de klant werd vrijgehouden.

Dauwdruppel Welzijn & Relaxatie verricht geen erotische of sexuele handelingen. Klanten die hier wel op inspelen, worden verzocht de praktijk meteen te verlaten en zijn niet meer welkom. Bij een gemaakte afspraak zal het afgesproken bedrag toch moeten betaald worden.


Betaling verloopt cash, via bancontact of payconiq of vooraf (deels) via een voorschot op het online boekingssysteem. De betaling dient zeker direct na de behandeling voldaan te worden, ook indien een factuur dient opgemaakt te worden.


24 u voor de afspraak ontvangt iedere klant een herinneringsmail op het mailadres gegeven door de klant.


Afspraken annuleren of verplaatsen:

  • Geboekte verzorgingen tot 1u30 kunnen kosteloos verplaatst of geannuleerd worden tot 48 u voor het voorziene tijdstip
  • Geboekte verzorgingen vanaf 1u30 en halvedagarrangementen kunnen tot 1 week voor de voorziene halve dag verplaatst of geannuleerd worden.
  • Alle niet tijdig verplaatste of geannuleerde afspraken worden aangerekend aan een minimum administratieve kost van € 30 voor afspraken tot een behandelingsduur van 1 uur. Langere behandelingen worden volledig in rekening gebracht.
  • Bedragen reeds betaald via het online boekingsysteem worden in bovenvermeld geval ook niet teruggestort.


Cadeaubons kunnen worden aangekocht bij Dauwdruppel Welzijn & Relaxatie GCV voor het gewenste bedrag. Deze zijn inwisselbaar voor de behandeling en de duur vermeld op de cadeaubon. Is er enkel een bedrag vermeld op de cadeaubon, dan kan de cadeaubon ingewisseld worden voor de behandeling gewenst door de klant of voor het aantal beurten dat overeenkomt met het vermelde bedrag.

1 cadeaubon per behandeling wordt aanvaard.


De cadeaubons zijn geldig tot 1 jaar na de uitgifte van de cadeaubon.

Vouchers ontvangen via het online boekingssysteem door de ontvanger van de voucher-kadobon kunnen enkel online aan de hand van het boekingssysteem in mindering gebracht worden.


Messenger logo
Chat