Causale voetreflexologie

Reflexologie = het behandelen van de reflexzones op de voeten.
Reflex staat hier in de context van weerspiegeling. Het gaat om een weerspiegeling van een groter geheel (lichaam) op een kleiner oppervlak (de voet).
Hierbij is het wel belangrijk te begrijpen dat de beweging van een orgaan heel belangrijk is.
Ieder orgaan heeft een eigen specifieke beweging.
Als het orgaan goed beweegt, dan kan het zichzelf voortdurend in die beweging trekken.
Vermindert de beweging door één of andere reden (operatie, toxines, emoties, verminderde beweeglijkheid van een naburig orgaan....), dan kunnen klachten optreden of kan men ziek worden.
Wat wij beogen met de causale voetreflexologie, is de beweging van de organen optimaliseren.
Ook hier geldt BEWEGEN IS GEZOND!

De zones van de organen worden bewerkt in samenhang met de corresponderende emotionele zones in de hersenen. Op deze manier werkt causale voetreflexologie aan de eenheid van lichaam en geest.
Er is niets in het lichaam dat op zichzelf functioneert. Alles werkt in één geheel. Ons lichaam is zo intelligent dat het steeds in alle mogelijke omstandigheden zal proberen evenwicht te vinden.
Eens het evenwicht verstoord, manifesteren zich klachten.
Deze klachten zullen zich vaak op een heel andere plaats voordoen, dan waar de oorzaak ligt.

GEZONDHEID = EVENWICHT – HARMONIE
KLACHT/ZIEKTE = ONEVENWICHT & VERSTORING VAN HARMONIE

Het doel van causale voetreflexologie is ziekte voorkomen, eerder dan ze te genezen = PREVENTIEF

1u15 - € 60

Voorafgaande scrub: + € 10

Aanvullende gepersonaliseerde kleipakking: + € 15

Met Quantum-diagnose en 2 gepersonaliseerde thuisproducten: + € 45